Terug naar overzicht

Marijke Thoonen

Contact

marijke.thoonen@inbo.be 0499 86 49 07

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Marijke Thoonen is ecoloog en onderzoeker in het team landschapsecologie en natuurbehoud. Het team onderzoekt en monitort de biodiversiteit van open ecosystemen en hun beheer. Dit omvat het monitoren van vegetatie, planten, vogels en insecten, hun habitatgebruik en hun interactie met beheer.

Marijke is bedreven in projectontwikkeling, dataverzameling en -analyse en de rapportage daarvan. Daarnaast heeft ze interesse in het heidelandschap en kennisuitwisseling met natuurbeheerders en het grote publiek.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-0305-5029
Teams Landschapsecologie en Natuurbeheer