Contact

Toon.Westra@inbo.be 0494 18 31 44

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Toon Westra maakt deel uit van het team Biometrie, Methodolgie en Kwaliteitszorg (BMK). Hij is betrokken bij de monitoring van Natura 2000-habitattypen en Europese en Vlaamse prioritaire soorten. Dit omvat het ontwerp van meetnetten, de implementatie van meetnetten, kwaliteitszorg en gegevensanalyse. Dit gebeurt zo veel mogelijk volgens de principes van de Open Science Doelstellingen. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van Rmarkdown en GitHub. 


Details

ORCID ORCID logo 0000-0003-2478-9459
Teams Biometrie, methodologie en kwaliteitszorg