Terug naar overzicht

Actieplan uitgangsmateriaal voor autochtoon en bosbouwkundig plantgoed

Enten van winterlinde (foto: Hannes Wilms - INBO)
Enten van winterlinde (foto: Hannes Wilms - INBO)

Details

Om de beleidsdoelen van bosuitbreiding te realiseren tegen 2024 (4000 ha extra bos) en 2030 (10.000 ha extra bos), is er massaal nood aan geschikt inheems en klimaatbestendig bosplantsoen. Door grote tekorten aan zaad is er dringend vraag naar bijkomende oogstlocaties die voldoen aan de kwalitatieve voorwaarden. Het doel van dit project is het aanbod aan zaden van bosbouwkundig uitgangsmateriaal te verhogen voor de opkweek van geschikt bosplantsoen. Hiertoe worden o.a. nieuwe zaadboomgaarden aangelegd en wordt een prospectie uitgevoerd naar nieuw geschikt bosbouwkundig uitgangsmateriaal. We onderzoeken ook de problematiek van gebrek aan zaadzetting bij de hazelaar.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/02/2023 - 31/01/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Bos
  • Klimaat
  • Natuur & maatschappij

Tags

  • EVINBO
  • bos