Terug naar overzicht

Begeleiding landbouwers naar natuurinclusieve landbouw

(Shutterstock)
(Shutterstock)

Details

Natuurinclusieve landbouw is een landbouwmodel waarbij de landbouwer optimaal gebruik maakt van het natuurlijk kapitaal, de ecosysteemdiensten en de natuurlijke processen, zorg draagt voor deze natuurlijke processen en deze integreert in zijn bedrijfsvoering.

Dit innovatief pilootproject zal een transitie van 1 of 2 landbouwbedrijven naar een natuurinclusieve(re) bedrijfsvoering faciliteren. Het is de bedoeling de werkbaarheid van natuurinclusieve landbouw in de praktijk uit te testen in een Vlaamse context en om beleidsaanbevelingen te formuleren om de stap voor andere bedrijven te vergemakkelijken. De bedrijven worden geselecteerd op basis van hun motivatie, hun representativiteit voor een bepaald typisch landbouwmodel, hun ligging in gebieden met natuurdoelen (soortenbeschermingsprogramma's, Natura 2000) en de ruimte die er is voor verbetering. De begeleiding gebeurt door landbouwadviseurs. INBO voegt biodiversiteitskennis toe en leert uit het proces.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/09/2023 - 31/08/2026

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Landbouw

Tags

  • landbouw