Terug naar overzicht

BirdWatch - In kaart brengen geschikte leefgebieden voor akkervogels en optimaliseren vergroeningsmaatregelen in landbouwgebieden (EVINBO)

Details

BirdWatch is een Horizon Europe dat tot doel heeft de biodiversiteit (vooral landbouwvogels) en de gezondheid van landbouwecosystemen te vergroten en duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. BirdWatch zal op basis van satellietbeelden geschiktheidskaarten voor de leefgebieden van landbouwvogels ontwikkelen. De stakeholders kunnen hiermee de juiste vergroeningsmaatregelen identificeren, rekening houdend met de bijbehorende economische gevolgen. Via een nieuw webplatform kunnen ze de geschiktheid van hun landbouwgebieden in kaart brengen en monitoren. De stakeholders kunnen daarbij bepalen of de habitatkwaliteit voldoet aan de Europese en nationale regelgeving. Ze kunnen de beste vergroeningsmaatregelen afleiden om zo tot optimale landgebruiksscenario’s te komen die ook rekening houden met de lokale omstandigheden.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2023 - 31/01/2026

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Natuur & maatschappij
  • Landbouw

Tags

  • landbouw
  • akkervogels
  • vogels

Deelnemers

Luc De Bruyn