Terug naar overzicht

De effecten van predatie op grondbroedende akker- en weidevogels en hoe negatieve effecten te remediëren

Vos (foto Yves Adams - Vildaphoto)
Vos (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Grondbroedende akker- en weidevogels kennen een aanhoudende neerwaartse populatietrend. Daar waar in hoofdzaak de intensificatie van de landbouw aan de basis ligt van deze achteruitgang, zijn deze soorten kwetsbaar voor predatie en kunnen de effecten hiervan mogelijks bijdragen aan de verdere achteruitgang.
Er is nood aan oriënterend onderzoek omdat:
- meerdere predatorsoorten betrokken zijn
- een reductie in predatie door een predator gecompenseerd kan worden door andere predatoren
- predatiegevoeligheid verschilt tussen de levensstadia van de prooisoorten
- verschillende wetgeving een impact heeft op de inzetbaarheid van mogelijke maatregelen.
In dat onderzoek kan richting worden gegeven aan mogelijke toekomstige projectvoorstellen waarin de toepasbaarheid en de effecten van bepaalde maatregelen getest kunnen worden.
Om deze projectvoorstellen op korte termijn in de praktijk te brengen, starten we in dit project met een T0-monitoring, waarbij we de oorspronkelijke toestand in kaart brengen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 15/12/2022 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer
  • Landbouw

Tags

  • fauna
  • vogel
  • avifauna
  • fauna