Terug naar overzicht

EMfloodResilience: gevolgen zomerhoogwater 2021 langs de Maas in kaart brengen en toekomstig beleid en beheer optimaliseren (EVINBO)

De Maas twee maanden na het hoogwater van juli 2021: gekraakte bomen en grootschalige afzettingen van zand en grind (foto INBO)
De Maas twee maanden na het hoogwater van juli 2021: gekraakte bomen en grootschalige afzettingen van zand en grind (foto INBO)

Details

Het INBO voert in samenwerking met tal van partners onderzoek uit naar de gevolgen het zomerhoogwater (07/2021) langs de Grensmaas. Dit gebeurt in het kader van het Interreg Euregio Meuse-Rhine project EMfloodResilience. Samen met het Maas-in-Beeld-team brengen we de gevolgen in kaart van het extreem hoogwater op het terrestrisch en aquatisch rivierecosysteem van de Maas.

Daarnaast ontwikkelen we een instrument om bij toekomstige beslissingen rond hoogwaterveiligheid de afstemming met natuur te optimaliseren. We zullen een prototype van een DSS-model (Decision Support System) ontwikkelen dat beleidsondersteunende kaartlagen oplevert. Hierbij maken we gebruik van het door het INBO ontwikkelde ecosysteemmodel ECODYN. Deze tool draagt bij tot een meer gebalanceerd beleid rond natuur en hoogwaterveiligheid waarbij zowel Europese natuurdoelen als hoogwaterbeschermingsdoelen gehaald kunnen worden.
meer info: https://emfloodresilience.eu/

logo EMI Flood Resilience

Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/09/2022 - 31/12/2023

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

 • Beschermde natuur
 • Water
 • Klimaat

Tags

 • natura2000
 • EVINBO
 • klimaat
 • bos
 • natura2000
 • EVINBO
 • klimaat
 • bos