Terug naar overzicht

EMFloodResilience: gevolgen zomerhoogwater 2021 langs de Maas in kaart brengen en toekomstig beleid en beheer optimaliseren (EVINBO)

De Maas twee maanden na het hoogwater van juli 2021: gekraakte bomen en grootschalige afzettingen van zand en grind (foto INBO)
De Maas twee maanden na het hoogwater van juli 2021: gekraakte bomen en grootschalige afzettingen van zand en grind (foto INBO)

Details

Interreg Euregio Meuse-Rhine in een 'post-hoogwater' context

Interreg Euregio Meuse-Rhine (EMR) sponsort projecten met partners over de grenzen heen. Ze investeren in projecten rond innovatie, economie, sociale inclusie en training en territoriale cohesie. Door grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren, versterken ze economische en sociale samenwerking in de grenszone tussen België, Duitsland en Nederland. Het Interreg V-A EMR programma investeert bijna 100 miljoen euro in de ontwikkeling van dit Interreg-gebied in de periode tot 2023.

In totaal zal 6.9 miljoen euro geïnvesteerd worden in het Interreg project EMFloodResilience. Hierbinnen zullen de verschillende partners projecten met volgende focus kunnen uitvoeren: verbetering van weer- en hoogwatervoorspelling, versterken crisisrespons, en ruimtelijke planning meer klimaatbestand maken.

EMFloodResilience: Elf partners werken internationaal samen tegen hoogwaterimpact

Na het hoogwater van 2021 in België, Duitsland en Nederland, hebben 11 partners van de drie landen beslist om de krachten te bundelen om overstromingen te verminderen en hoogwaterveiligheid te verbeteren. Het klimaat verandert en extreme weersituaties zullen jammer genoeg frequenter voorkomen. Daarom investeren we om de bevolking te waarschuwen voor de risico’s van overstroming.

Het doel van het EMfloodResilience-project is om euregionaal informatie uit te wisselen en samenwerking tussen openbare rivierbeheerders te verbeteren. Het hoofddoel is om de EMR-regio tijdens grote crisissituatie te laten profiteren van de verbeterde methodologie om ingreepeffecten en hun impact op de EMR en zijn burgers te analyseren. Het uiteindelijke doel is om beter voorbereid te zijn bij nieuwe extreme hoogwater-events en toekomstige schade aan leven, en socio-economische schade te voorkomen.

Meer informatie in het Engels over dit project vindt u op de projectwebsite www.EMFloodResilience.eu (link onderaan webpagina)

Dit grensoverschrijdend project is mogelijk dankzij de bijdrage van het Interreg-programma voor een bedrag van in totaal 6.9 miljoen euro. Projectvoorstellen zijn voor alle aspecten ingediend en goedgekeurd door de Interreg-programma-autoriteit voor een bedrag van meer dan 8 miljoen euro. De projecten lopen tot 31 december 2023.

Het INBO als projectpartner

Het INBO voert in samenwerking met tal van partners onderzoek uit naar de gevolgen het zomerhoogwater van 2021 langs de Grensmaas. Samen met het Maas-in-Beeld-team brengen we de gevolgen in kaart van het extreem hoogwater op het terrestrisch en aquatisch rivierecosysteem van de Maas.

Daarnaast ontwikkelen we een instrument om bij toekomstige beslissingen rond hoogwaterveiligheid de afstemming met natuur te optimaliseren. We zullen een prototype van een DSS-model (Decision Support System) ontwikkelen dat beleidsondersteunende kaartlagen oplevert. Hierbij maken we gebruik van het door het INBO ontwikkelde ecosysteemmodel ECODYN. Dit draagt bij tot een meer gebalanceerd beleid rond natuur en hoogwaterveiligheid waarbij zowel Europese natuurdoelen als hoogwaterbeschermingsdoelen gehaald kunnen worden.

Meer informatie vindt u op de projectwebsite www.EMFloodResilience.eu (link onderaan webpagina)

De project-partners zijn
1. Limburg Water Board (projectleider)
2. Rijkswaterstaat
3. KNMI
4. Delft University of Technology
5. Gemeente Weert
6. Université de Liège
7. Province of Liège (BE)
8. De Vlaamse Waterweg
9. The Research Institute for Nature and Forest (INBO)
10. Wasserverband Eifel Rur
11. RWTH Aachen University

De Service Public Wallonie (SPW) is een geassocieerde partner binnen dit project.

The EMfloodResilience project is uitgevoerd in kader van Interreg V-A Euregio MeuseRhine en is 90% gefinancieerd door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds.

 

>> Naar de EMFloodResilience.eu-projectwebsite

Status Uitgevoerd
Effectieve start/einddatum 01/09/2022 - 31/12/2023

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

 • Beschermde natuur
 • Water
 • Klimaat

Tags

 • natura2000
 • EVINBO
 • klimaat
 • bos
 • natura2000
 • EVINBO
 • klimaat
 • bos