Terug naar overzicht

Invloed Vlaamse consumptie en productie op de biodiversiteit wereldwijd

Details

De druk die onze consumptie- en productiepatronen uitoefenen op onze biodiversiteit beperkt zich niet tot Vlaanderen. Via de uitstoot van vervuilende stoffen die grenzen overschrijden, maar ook via internationale handel en buitenlands beleid, beïnvloeden we ecosystemen over de hele wereld. Met dit project willen we onderzoeken hoe groot de invloed is van de goederen en diensten die we hier produceren en consumeren op de biodiversiteit in Vlaanderen en elders in de wereld: we brengen onze zogenaamde 'biodiversiteitsvoetafdruk' in beeld.
We gaan na hoe die voetafdruk evolueert, welk aandeel we afwentelen op het buitenland, in welke landen onze invloed het grootst is, en welke sectoren of consumptiegoederen daar het meeste toe bijdragen. We ontwikkelen een betrouwbare, coherente en recurrent op te volgen set van indicatoren die beleidsmakers kunnen gebruiken om een biodiversiteitsgericht productie-, consumptie- en handelsbeleid uit te bouwen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 17/01/2020 - 31/12/2023

Teams

Thematische Lijst

  • Natuur & maatschappij
  • Beschermde natuur
  • Water
  • Bodem & lucht
  • Bos
  • Faunabeheer
  • Klimaat
  • Invasieve soorten
  • Landbouw