Terug naar overzicht

Kwantificeren van patrijsvriendelijk beheer

Patrijzen (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)
Patrijzen (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Details

De jacht op patrijs is enkel geopend in wildbeheereenheden die voldoen aan twee voorwaarden: een voldoende hoge voorjaarsstand van de soort en de toepassing van een patrijsvriendelijk beheer. Met het oog op regelgevende initiatieven voor het optimaliseren en concretiseren van het wettelijk kader voert het INBO op vraag van ANB een studie uit naar de mogelijkheden voor het kwantificeren van patrijsvriendelijk beheer van het landschap. Deze studie omvat o.a. een literatuurstudie naar de mogelijke maatregelen en de onderlinge verhouding van landschapselementen voor het voeren van een gunstig beheer voor patrijs.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/03/2021 - 31/10/2022

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer

Tags

  • avifauna
  • beheer
  • vogel
  • fauna