Terug naar overzicht

Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied (MBAG) - Databeheer

(Shutterstock)
(Shutterstock)

Details

Dit project maakt deel uit van de opstart van het Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied (MBAG). Het doel is om het databeheer van de verschillende MBAG-projecten te ondersteunen. Dit omvat het in kaart brengen van datastromen (via Data Management Plannen) en het verzekeren van dagdagelijkse ondersteuning voor eraan gekoppelde centrale databanken.

Tijdens het analyseren van de datastromen willen we een overzicht krijgen van de noden en vereisten vanaf inzameling t.e.m. data-publicatie en archivering. Afhankelijk van het type monitoring zal dit gaan om het beschrijven van de huidige workflow en het in kaart brengen van mogelijkheden tot optimalisatie en data-publicatie (bv. vogelmonitoring) tot het verkennen van de mogelijkheden rond data-invoer en opslag voor nieuwe monitoring o.a. voor bestuivers en bodemdiversiteit.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/04/2023 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Landbouw
  • Data & Infrastructuur

Tags

  • data

Deelnemers

Aaike De Wever