Terug naar overzicht

Natuurgebaseerde oplossingen nitraatproblematiek

Details

Dit project biedt wetenschappelijke ondersteuning aan de Vlaamse Landmaatschappij bij de uitvoering van Actieprogramma’s in het kader van de Nitraatrichtlijn (91/676/EEC), met name de MestActiePlannen (MAP). Oplossingen voor de nitraatproblematiek vormen een belangrijke voorwaarde voor natuurherstel in Vlaanderen. Het INBO zal hierbij focussen op natuurgebaseerde oplossingen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/03/2023 - 28/02/2027

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Landbouw

Tags

  • landbouw
  • nitraten
  • EVINBO
  • stikstof
  • EVINBO
  • EVINBO
  • EVINBO