Terug naar overzicht

Plant-zand interacties in kustduinen en hun toepassing in natuurgebaseerde oplossingen

Ter Yde (foto Yves Adams - Vildaphoto)
Ter Yde (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Kustduinen vormen de belangrijkste natuurlijke verdediging tegen de stijgende zeespiegel en extreme overstromingen. Ze ontwikkelen zich door ecologische interacties tussen zandstromen en plantengroei.

Aangezien duinen zich ook onder invloed van getijden en golven ontwikkelen, zijn het dynamische structuren die de stijgende zeespiegel meevolgen. Er is een groeiende belangstelling voor natuurgebaseerde oplossingen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. De aanleg van \hybride duin-dijksystemen\, waarbij duinen worden gebouwd met zandfixerende vegetatie, zou een veelbelovende oplossing zijn om kustregio's te beveiligen tegen overstromingen en stormen.

In dit FWO-doctoraatsonderzoek onderzoeken we hoe duinen zich ontwikkelen als gevolg van zandstromen, plantenbedekking, planteigenschappen en hun ruimtelijke verspreiding. Dit voeren we uit door een combinatie van veldonderzoek, experimenten en teledetectie. Deze resultaten vertalen we naar een praktisch instrument voor ruimtelijke planning aan de kust en kustengineering.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/11/2023 - 31/10/2027

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht
  • Natuur & maatschappij

Tags

  • kust
  • kustbescherming
  • flora
  • strand
  • beheer
  • duinen