Terug naar overzicht

Sinusmaaiproject (EVINBO)

(foto INBO)
(foto INBO)

Details

Het project wil sinusmaaibeheer vergelijken met gefaseerd blokmaaibeheer in grondwateronafhankelijke mesofiele graslanden.

Het doel is om de effecten van sinusmaaibeheer na te gaan op:
- vegetatiesamenstelling
- biotoopwaarde voor insecten
- soorten dagvlinders en bijen
- het voedselaanbod
- de architecturale complexiteit in graslanden
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2022 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht

Tags

  • maaibeheer
  • vegetatie
  • insect
  • insecten
  • grasland
  • dagvlinders
  • wilde_bijen
  • vegetatie