Terug naar overzicht

SPRING (Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG)

Pan traps op 2 verschillende hoogtes (foto INBO)
Pan traps op 2 verschillende hoogtes (foto INBO)

Details

SPRING* is een pilootproject binnen het European Pollinator Initative. In juni 2019 gaf de Europese Commissie het mandaat aan een groep van topexperten van bestuivers om een voorstel uit te werken voor een Europees monitoringsschema. Dit leidde finaal tot EUPoMS**. Om deze aanpak nog verder te verfijnen in aanloop naar de finale implementatie binnen de Europese Natuurherstelwet lanceerde de Commissie in juni 2021 het SPRING-pilootproject.

Het project heeft drie doelstellingen:
- de versterking van de taxonomische capaciteit rond bestuivers in Europa,
- de voorbereiding van de implementatie van het Europese Pollinator Monitoring Scheme, en
- de lancering van dit schema in de 27 Europese landen.

SPRING Flanders is de bijdrage die het INBO aan dit project wenst te realiseren met het uittesten van de protocols op drie plaatsen in Vlaanderen:
- Site 1: ILVO-proefterreinen + Aelmoezeneibos, Gontrode (i.s.m. ILVO en het Forest and Nature Lab, ForNaLab, UGent)
- Site 2: Bourgoyen-Ossemeersen natuurreservaat, Gent (i.s.m. de Stad Gent)
- Site 3: Den Dotter natuurreservaat, Haaltert (i.s.m. Natuurpunt)

Tussen mei en september 2023 wordt elke site één dag per maand onderzocht. Hierbij wordt een transect van 500 m vastgelegd, dat drie maal wordt afgelegd en waarbij resp. dagvlinders, wilde bijen en zweefvliegen worden gemonitord. Ook worden op elke site 30 kleurvallen (pan traps) opgesteld die 6 uur operationeel blijven. Wilde bijen en zweefvliegen uit de monsters worden op naam gebracht, terwijl de andere ongewervelden gegroepeerd worden per soortengroep en geteld. Deze informatie wordt finaal opgeladen in het SPRING Europe portal en wordt door INBO ook als GBIF-dataset gepubliceerd.

* Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG (https://www.ufz.de/spring-pollination/)
** European Pollinator Monitoring Scheme (https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=23462107)

 

Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 29/04/2022 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

 • Beschermde natuur
 • Klimaat
 • Landbouw

Tags

 • behoud
 • bestuiving
 • nachtvlinders
 • bestuivers
 • wilde_bijen
 • herstel
 • dagvlinders
 • zweefvliegen