Terug naar overzicht

Uitwerken algemene leidraad en praktische wegwijzer openbare verlichting

(foto Shutterstock)
(foto Shutterstock)

Details

In het Vlaamse klimaatplan is een volledige verledding van de openbare verlichting (OV) voorzien tegen 2030. Vele gemeentelijke of regionale masterplannen OV zijn reeds meer dan vijf jaar geleden opgemaakt zonder rekening te houden met de impact van lichtpollutie op biodiversiteit. Dit project is een vervolg op de literatuurstudie door INBO in opdracht van de provincies.

Op basis van deze literatuurstudie en de duisternisbehoeftekaart, zal INBO een leidraad opstellen. Parallel met de ontwikkeling van een algemene leidraad wordt, in het kader van het vergunningenbeleid, een praktische wegwijzer ‘verlichting’ opgemaakt. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de impact van verlichting op de (gunstige staat van) instandhouding van Europees te beschermen soorten (zie Natuurdecreet bijlage II, III en IV).
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/04/2023 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht

Tags

  • lichthinder
  • EVINBO
  • EVINBO