Terug naar overzicht

Vogelatlas 2020-2024

Tortel (Glenn Vermeersch/INBO)
Tortel (Glenn Vermeersch/INBO)

Details

Dit project beoogt een volledige broedvogelinventaris van Vlaanderen, en het in kaart brengen van alle wintergasten. Finaal moet dit (eind 2024) leiden tot de publicatie van een 'Vlaamse Vogelatlas 2020-2024'. De gevolgde methode is identiek aan de in 2004 gepubliceerde, en tevens door INBO geco├Ârdineerde, 'Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002'.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 30/10/2019 - 31/12/2024

Teams

Thematische Lijst

  • Beschermde natuur