Terug naar overzicht

Voorbereidend onderzoek en ontwikkeling van modelinstrumentarium voor het klimaatrobuust inrichten van de Zeeschelde (EVINBO)

(uitvoeren van opmetingen, foto INBO)
(uitvoeren van opmetingen, foto INBO)

Details

Het doel is om het ecosysteemfunctioneren van het huidige Sigmaplan te evalueren. We onderzoeken welke ingrepen nodig zijn om het Schelde-estuarium in het licht van de klimaatverandering (versnelde zeespiegelstijging, verdroging, neerslagpieken,…) en nieuwe uitdagingen (bv. toenemende troebelheid, toenemende hydrodynamiek) toekomstbestendig in te richten. Hierbij ontwikkelen we instrumenten om de noodzakelijke wetenschappelijke ondersteuning te bieden voor de uitrol van het geactualiseerde Sigmaplan en inzicht te krijgen in de effecten van toenemende troebelheid en de gevolgen van sedimentdynamiek.
Status Niet gestart
Effectieve start/einddatum 01/07/2024 - 30/06/2027

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

 • Beschermde natuur
 • Water
 • Klimaat

Tags

 • EVINBO
 • klimaatverandering
 • Estuaria
 • neerslag
 • verdroging
 • zeeschelde
 • Sigmaplan
 • klimaat