Terug naar overzicht

Warmtebeeldcamera als hulpmiddel voor het tellen van patrijzen (EVINBO)

(foto Glenn Vermeersch)
(foto Glenn Vermeersch)

Details

Sinds 2021 wordt in heel Vlaanderen door de jagers een gestandaardiseerd telprotocol toegepast voor het tellen van patrijzen. De tellingen vinden plaats rond zonsopgang en zonsondergang. Deze studie wil het gebruik van een warmtebeeldcamera als hulpmiddel voor het tellen van patrijzen evalueren.

Warmtebeeldcamera’s werden recenter ontwikkeld en bieden verschillende voordelen. Doordat de camera’s een beeld vormen op basis van temperatuurverschillen, vereisen ze niet de aanwezigheid van licht gedurende de nacht om warmbloedige dieren te kunnen detecteren. Ook overdag kunnen de camera’s een voordeel bieden doordat ze geen hinder ondervinden van de visuele camouflage van dieren. Zowel ’s nachts als overdag zouden warmtebeeldcamera’s hierdoor de detectiekans kunnen verhogen.

Dit project wil daarom nagaan of het gebruik van een warmtebeeldcamera als extra hulpmiddel kan resulteren in een vermindering van het aantal vereiste telronden bij het huidige telprotocol. Daarnaast wil dit project een alternatieve telmethode evalueren, namelijk het schatten van het aantal broedparen via het in kaart brengen van de slaapplaatsen van de patrijzen met behulp van een warmtebeeldcamera gedurende de nacht.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2024 - 31/10/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer
  • Landbouw

Tags

  • monitoring
  • avifauna
  • vogel
  • EVINBO