Terug naar overzicht

Flora en vegetatie van de Doornpanne. Studieopdracht in het kader van de raamovereenkomst Beheerevaluatie Kust

Tijdens de zomer van 2022 maakten het INBO en de West-Vlaamse Intercommunale een nieuwe vegetatiekaart van het duingebied de Doornpanne in Koksijde. Dat gebeurde in opdracht van het drinkwaterbedrijf Aquaduin.
We stelden sinds 1993 enkele belangrijke trends in de vegetatie vast: de afname van schaarsbegroeide, open duinen met 55%, de achteruitgang van kruipwilgstruweel met 92%, een uitbreiding van het overige duinstruweel met 30%.
Door spontane ontwikkeling nam de loofbosoppervlakte toe met 20% , ondanks de kappingen van uitheemse populieren en abelen.
Hoewel er begrazingsbeheer is sinds 1996, neemt het aantal plantensoorten in de duingraslanden niet toe. We zien zelfs een achteruitgang van bepaalde typische soorten zoals geel zonneroosje, grote tijm en kalkbedstro.
De belangrijkste uitdaging voor het beheer is de verwijdering van invasieve uitheemse plantensoorten.

Details

Aantal pagina's 81
Type Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@misc{fd627c25-37d7-4fec-bcd7-d55807e75f23,
title = "Flora en vegetatie van de Doornpanne. Studieopdracht in het kader van de raamovereenkomst Beheerevaluatie Kust",
abstract = "Tijdens de zomer van 2022 maakten het INBO en de West-Vlaamse Intercommunale een nieuwe vegetatiekaart van het duingebied de Doornpanne in Koksijde. Dat gebeurde in opdracht van het drinkwaterbedrijf Aquaduin.
We stelden sinds 1993 enkele belangrijke trends in de vegetatie vast: de afname van schaarsbegroeide, open duinen met 55%, de achteruitgang van kruipwilgstruweel met 92%, een uitbreiding van het overige duinstruweel met 30%.
Door spontane ontwikkeling nam de loofbosoppervlakte toe met 20% , ondanks de kappingen van uitheemse populieren en abelen.
Hoewel er begrazingsbeheer is sinds 1996, neemt het aantal plantensoorten in de duingraslanden niet toe. We zien zelfs een achteruitgang van bepaalde typische soorten zoals geel zonneroosje, grote tijm en kalkbedstro.
De belangrijkste uitdaging voor het beheer is de verwijdering van invasieve uitheemse plantensoorten.
",
author = "Sam Provoost and Robbe Paredis and Bert Van Hecke and Johannes Jansen and Ward Vercruysse and Arnout Zwaenepoel and Eric Cosyns",
year = "2023",
month = jan,
day = "01",
doi = "https://doi.org/10.21436/inbor.89800033",
language = "Nederlands",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "België,
type = "Other"
}

Auteurs

Sam Provoost
Robbe Paredis
Bert Van Hecke
Johannes Jansen
Ward Vercruysse
Arnout Zwaenepoel
Eric Cosyns