Terug naar overzicht

Natuurrapport 2023 - Uitdaging 4: Leefbaarheid in steden verbeteren door natuurgebaseerde oplossingen.. Achtergrondrapport: de uitdaging doorgelicht op basis van interviews en documentanalyse

Via de Green Deal wil de EU de biodiversiteits- en klimaatcrisis doeltreffend aanpakken. Het Natuurrapport 2023 onderzoekt of Vlaanderen op weg is om de doelen van de Green Deal te behalen. Dit deelrapport bespreekt wat het beleid kan doen om met natuurgebaseerde oplossingen Vlaamse steden leefbaarder te maken:

1) meer inzetten op co-creatieve processen die stedelijke natuur beter verbinden met lokale gemeenschappen, en daarbij oog hebben voor sociale ongelijkheid;
2) bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid het evenwicht tussen het algemeen belang en particuliere belangen beter bewaken;
3) heldere beleidsdoelen rond ontharding en stedelijke vergroening ruimtelijk vertalen;
4) de veelheid aan Vlaamse subsidiestromen beter integreren en de capaciteit van lokale overheden versterken;
5) lerende netwerken van lokale overheden, bedrijven, zorg- en culturele instellingen, middenveldorganisaties en burgerfora ondersteunen.

Details

Aantal pagina's 102
Type Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@misc{07bf4e8a-dbaf-4824-8adf-b6cbf0649797,
title = "Natuurrapport 2023 - Uitdaging 4: Leefbaarheid in steden verbeteren door natuurgebaseerde oplossingen.",
abstract = "Via de Green Deal wil de EU de biodiversiteits- en klimaatcrisis doeltreffend aanpakken. Het Natuurrapport 2023 onderzoekt of Vlaanderen op weg is om de doelen van de Green Deal te behalen. Dit deelrapport bespreekt wat het beleid kan doen om met natuurgebaseerde oplossingen Vlaamse steden leefbaarder te maken:

1) meer inzetten op co-creatieve processen die stedelijke natuur beter verbinden met lokale gemeenschappen, en daarbij oog hebben voor sociale ongelijkheid;
2) bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid het evenwicht tussen het algemeen belang en particuliere belangen beter bewaken;
3) heldere beleidsdoelen rond ontharding en stedelijke vergroening ruimtelijk vertalen;
4) de veelheid aan Vlaamse subsidiestromen beter integreren en de capaciteit van lokale overheden versterken;
5) lerende netwerken van lokale overheden, bedrijven, zorg- en culturele instellingen, middenveldorganisaties en burgerfora ondersteunen.",
author = "Wouter Van Reeth and Inne Vught",
year = "2023",
month = jan,
day = "01",
doi = "https://doi.org/10.21436/inbor.98515130",
language = "Nederlands",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "België,
type = "Other"
}