Vliegend hert

Waarnemingen

Om deze kever beter te kunnen beschermen is het belangrijk om te weten waar hij momenteel nog voorkomt. Sinds 2002 tracht het INBO de verspreidingsgegevens van het vliegend hert in een databank bijeen te brengen. De databank bestaat zowel uit oude literatuur- en collectiegegevens als recente waarnemingen. De meeste waarnemingen werden bekomen door het plaatsen van oproepen in tal van tijdschriften. Deze waarnemingen werden uiteraard steeds grondig gecontroleerd.

Hebt u ooit een vliegend hert waargenomen laat het ons dan weten. Beschrijf zo goed mogelijk de plaats, de datum, het aantal en de omgeving (bv. vliegend in mijn tuin, op een eik in het bos). Mail je waarnemingen door naar Arno Thomaes.

Op plaatsen waar er zeer regelmatig vliegende herten gezien worden, probeert het INBO met behulp van vrijwilligers de populatie te monitoren. Deze monitoring dient om de evolutie van de populatie in te schatten. Dit gebeurt voornamelijk door het tellen van verkeersslachtoffers omdat dit het best te standaardiseren is. Zie jij regelmatig vliegende herten in jouw tuin of in jouw buurt en wil je meehelpen om deze soort op te volgen? Neem dan zeker contact met ons op.

Uitvliegopening van vliegend hert

Uitvliegopening van vliegend hert

Broedstobbe van vliegend hert

Broedstobbe van vliegend hert

 

Literatuur

  • Thomaes, A. & Vandekerkhove, K. 2004. Ecologie en verspreiding van Vliegend hert in Vlaanderen. Geraardsbergen, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, in opdracht van afd. Bos & Groen, Rapport IBW Bb R 2004.015
  • Thomaes, A. 2008. Vliegend hert drie jaar later: van bureaustudie tot monitoring en bescherming. Brakona-jaarboek 2006-2007, 118-125
  • Thomaes, A., Beck. O., Crevecoeur, L., Engelbeen, M., Cammaerts, R. & Maes, D. 2007. Het Vliegend hert in Vlaanderen en in het Brussels Gewest: Verspreiding en ecologie van een ‘bos’soort. Natuur.focus, 6(3): 76-82
  • Thomaes, A. & Vandekerkhove, K. 2005. Ecologie en verspreiding van Vliegend hert in Vlaams-Brabant en Brussel. BRAKONA jaarboek 2004, 62-69
  • Thomaes, A., Kervyn, T. & Maes, D. 2008. Applying species distribution modelling for the conservation of the threatened saproxylic Stag Beetle (Lucanus cervus). Biological conservation, 141: 1400-1410
  • Thomaes, A. 2007. Aanleg van broedhopen voor Vliegend hert. Brussel, Instituut Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.2007.105
    Thomaes, A., Kervyn, T., Beck O. & Cammaerts, R. 2008. Distribution of Lucanus cervus in Belgium: surviving in a changing landscape (Coleoptera: Lucanidae). Revue d'Ecologie (Terre & Vie), 63:139-144
  • Thomaes, A. 2009. A protection strategy for the stag beetle (Lucanus cervus, (L., 1758), Lucanidae) based on habitat requirements and colonisation capacity. Saproxylic Beetles - their role and diversity in European woodland and tree habitats: Proceedings of the 5th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles, 149-160

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}