Vliegend hert

Wat is het vliegend hert?

Het vliegend hert is een grote opvallende kever tot 8 cm groot. Vooral de tot 'gewei' uitgegroeide kaken van de mannetjes zijn een bekend beeld. Ondanks dit opvallende voorkomen was er tot voor kort echter nog maar weinig over geweten. Dit komt voornamelijk doordat de kever enkel actief is gedurende een korte periode van warme nachten in juni en juli. Hierdoor kom je deze kever maar zelden tegen. Het algemeen idee dat het vliegend he t enkel in uitgestrekte eikenwouden te vinden is, klopt alvast niet.

Herkenning

Het vliegend hert is gemakkelijk te herkennen. De mannetjes worden tussen de 4 en 8 cm groot en zijn onmiskenbaar door hun geweivormige uitgegroeide kaken (mandibels). De vrouwtjes worden slechts 3 tot 6 cm en hebben geen gewei. De kaken en de dekschilden van de kever zijn roodbruin, kop, borststuk en onderkant van de kever zijn zwart.

vliegend hert mannetje (links) en vrouwtje (rechts)

vliegend hert mannetje (links) en vrouwtje (rechts)

Vergissing is mogelijk met het klein vliegend hert (Dorcus parallelipipedus) en de neushoornkever (Oryctes nasicornis).

neushoornkever (links) - klein vliegend hert (rechts)

neushoornkever (links) - klein vliegend hert (rechts)

De neushoornkever (links) is geheel roodbruin (niet altijd duidelijk zichtbaar). De mannetjes hebben slechts één groot puntig uitsteeksel bovenop de kop (net zoals een neushoorn). Vrouwtjes hebben slechts een zeer klein uitsteeksel. Ook de antennes van beide soorten verschillen. Verder is de onderkant van de neushoornkever steeds duidelijk behaard en bij vliegend hert is alle beharing afwezig.

Het klein vliegend hert (rechts) gelijkt op het vrouwtje van het vliegend hert, maar is kleiner (tot 3,5 cm) en volledig dofzwart. Bovendien is het van de zijkant bekeken enigszins afgeplat in plaats van rond.

De larven vallen voornamelijk op door hun grootte. Verwarring met larven van neushoornkever komt vaak voor. Larven van beide soorten kunnen immers tot bijna 10 cm groot worden. Het belangrijkste onderscheid is dat de larven van vliegende herten slechts 1 rugplooi per segment hebben, terwijl alle bladsprietkevers (dus ook neushoornkever) meerdere plooien per segment hebben.

Larven van het vliegend hert

Larven van het vliegend hert

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}