Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ouderschapsverlof personeel Vlaamse overheid Verloven en afwezigheden

Ouderschapsverlof personeel Vlaamse overheid

Wil je even minder werken om meer tijd te hebben voor je kind(eren)? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid ouderschapsverlof nemen. Dit is 1 van de federale zorgverloven die je het recht geeft om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je hebt minstens 1 kind jonger dan 12 jaar (of 21 jaar als het kind een handicap heeft). Dit verlof hoef je niet onmiddellijk na de geboorte of adoptie op te nemen. Lees verder op deze webpagina tot wanneer je dit verlof kunt opnemen.

Duur

De duur van het ouderschapsverlof hangt af van het werkregime dat je verkiest:

 • Je neemt je ouderschapsverlof voltijds (100%) op: maximaal 4 maanden per kind, op te nemen in blok(ken) van 1 maand of een veelvoud daarvan (bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 4 maanden).
 • Je neemt je ouderschapsverlof halftijds (50%) op: maximaal 8 maanden per kind, op te nemen in blok(ken) van 2 maanden of een veelvoud daarvan (bijvoorbeeld 2, 4, 6 of 8 maanden).
 • Je neemt je ouderschapsverlof deeltijds (20%) op: maximaal 20 maanden per kind, op te nemen in blok(ken) van 5 maanden of een veelvoud daarvan (bijvoorbeeld 5, 10, 15 of 20 maanden gedurende 1 dag per week).
 • Je neemt je ouderschapsverlof deeltijds (10%) op: maximaal 40 maanden per kind, op te nemen met blok(ken) van 10 maanden of een veelvoud daarvan (bijvoorbeeld 10, 20, 30 of 40 maanden gedurende een halve dag per week of 1 dag per 2 weken).

Opgelet:

 • De flexibilisering van dit verlof is geen optie binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Je kunt dit verlof dus niet opnemen in weken. Enkel opname in volledige maanden is mogelijk.
 • Ben je contractueel? Dan is de keuze van je werkregime afhankelijk van je arbeidsovereenkomst en arbeidsduur (zie onder).

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: dit verlof start voor de 12de verjaardag van je kind (of voor de 21ste verjaardag als het kind een handicap heeft). Het verlof mag dus nog lopen na de 12de (of 21ste) verjaardag als het tijdig is gestart. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
 • Wijzigen en verlengen: een wijziging van je werkrooster is mogelijk na toestemming van je lijnmanager of gemachtigde. Als je dit verlof wilt verlengen, moet je de aanvraagprocedure opnieuw volgen.
 • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Opgelet:

 • Zet je dit verlof vroegtijdig stop, dan ben je wat rest van het lopende blok kwijt. Bijvoorbeeld: je neemt 5 maanden 1/5de ouderschapsverlof op, maar na 2 maanden zet je het verlof stop. Dan ben je de 3 resterende maanden van dit blok kwijt. Je kunt er dus later geen aanspraak meer op maken.
 • Dit is uitzonderlijk niet het geval als je je ouderschapsverlof vroegtijdig stopzet om verlof medische bijstand of palliatief verlof op te nemen. Lees meer op de webpagina van de RVA(opent in nieuw venster).

Gevolgen van opname

Opgelet: bij ouderschapsverlof voor kinderen geboren voor 8 maart 2012 is het laatste blok van het opgenomen verlof onbetaald (zie verder).

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Je lijnmanager of gemachtigde moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

Hoe aanvragen?

Ouderschapsverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet:

  • Verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  • Via mysocialsecurity.be(opent in nieuw venster) heb je toegang tot meerdere onlinediensten, waaronder je digitale RVA-dossier. De RVA gebruikt Ebox(opent in nieuw venster), een digitale, persoonlijke en beveiligde elektronische brievenbus om je aanvraag te behandelen. Vergeet je Ebox zeker niet te activeren.
  • Via Break@work(opent in nieuw venster) kun je zelf nagaan hoeveel maanden loopbaanonderbreking je nog kunt opnemen.
  • Stap 1

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd' > ‘Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Lbdeelt. Ouderschapsverlof’ (voor deeltijds verlof) of ‘Lbo ouderschapsverlof’ (voor voltijds verlof) en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde formulier 'aanvraag federaal zorgverlof'(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.

  • Stap 2

   Zodra je aanvraag in Vlimpers is goedgekeurd en verwerkt door het DCPA, ontvang je een e-mail van de RVA. Die e-mail bevat een link naar je digitaal dossier bij de RVA. Je klikt op die link en vervolledigt je aanvraag voor de onderbrekingsuitkering. Je voegt, waar nodig, attesten toe. Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van de RVA(opent in nieuw venster).

   Heb je geen toegang tot je digitaal dossier bij de RVA? Stuur dan het originele ingevulde formulier ‘C61 - ouderschapsverlof’ (geen scan of kopie) per post naar het DCPA. Het DCPA zal dit origineel formulier vervolledigen en aangetekend versturen naar de RVA.

  • Stap 3

   Je ontvangt een bericht van de RVA met de beslissing over je uitkering (C62). Je bezorgt die beslissing (C62) zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing (C62) per post naar het DCPA.

   Opgelet: je bent als personeelslid zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van je saldorecht voor loopbaanonderbreking. Enkel RVA heeft een overzicht van je dossier en neemt de eindbeslissing die DCPA opvolgt. Een negatieve beslissing (bijvoorbeeld nevenactiviteit niet aangegeven, geen contingent meer, te laat aangevraagd, …) leidt tot een omzetting naar non-activiteit.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Ouderschapsverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).