Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eigen lokale belastingen Financiering

Eigen lokale belastingen

Gemeenten kunnen op eigen initiatief lokale belastingen heffen voor zover ze niet strijdig zijn met het recht of met het algemeen belang. De eigen gemeentebelastingen zijn afgestemd op de lokale omstandigheden en worden door de gemeente zelf geïnd.​​​​​

De gemeentebelastingen zijn de belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten. Er bestaan veel verschillende soorten zoals de verblijfsbelasting, nachtwinkels, huisvuil, drijfkracht, afgifte van administratieve stukken, markten, kermissen, reclamedrukwerk, enzovoort.

Gemeenten mogen in volle autonomie hun fiscaal beleid op eigen maat uittekenen, zolang zij de wet niet schenden en met hun belastingen het beleid van de centrale overheden niet teniet doen.

Bij eigen gemeentebelastingen bepaalt de gemeenteraad alle elementen van het belastingreglement: het belastbaar voorwerp, de berekening, de aanwijzing van de belastingschuldige, de vrijstellingen en de verminderingen. De vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van deze belastingen is geregeld door het decreet van 30 mei 2008.