Bossymposium 2017

Bossymposium 2017

Op 12 mei 2017 hebben we het Bossymposium georganiseerd. Bedoeling was om samen met alle betrokken partners na te denken over de toekomst van het bosonderzoek in Vlaanderen.

Aan dit symposium ging een intensieve voorbereiding vooraf. Samen met de universiteiten bracht het INBO de bestaande onderzoeksprogramma’s in kaart. Daarna organiseerde het INBO drie workshops waar beleid, middenveld en wetenschap samen nadachten over uitdagingen en onderzoeksprioriteiten voor het bos in Vlaanderen.

Op het symposium, met 150 deelnemers uit verschillende sectoren, werd een overzicht gegeven van bestaand onderzoek en prioriteiten voor de toekomst. Daarna konden de deelnemers in een interactieve oefening zelf aangeven welke onderzoeksprioriteiten zij zagen.

Na het symposium heeft het INBO samen met de universiteiten de resultaten van voortraject en symposium samengebracht in een rapport. Het rapport bevat een kennisagenda voor bosonderzoek.

Naar aanleiding van het traject worden ook twee overlegstructuren opgericht: een gebruikersplatform om de dialoog tussen onderzoekers en gebruikers verder te zetten en een onderzoekersplatform waar de onderzoekers afstemmen over de aanpak van het onderzoek. De kennisagenda uit het rapport vormt de leidraad voor de werking van de platformen.

Eindrapport van het traject

Quataert P., Vandekerkhove K., De Vos B., Simoens I., Verheyen K., Ceulemans R., Muys B., Van Acker J. (2018). Het bosonderzoek in Vlaanderen. Stand van zaken en toekomstverkenning. Conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het Bossymposium “Kennis voor het bos van de toekomst” op 12 mei 2017 in Brussel. Mededeling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (2). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Documenten uit het voortraject

Materiaal van het symposium zelf

logo's partners

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}