Terug naar overzicht

Bemonstering rivierprik Zwalmbeek

Details

In het kader van het Trekvisproject wordt een fuik door vrijwilligers gecontroleerd in de visnevengeul van de Terbiestmolen in de Zwalmbeek. De fuik werd geplaatst in december 2009 en tweedaags gecontroleerd tot april 2010. Alle stroomopwaarts migrerende vissen worden gemeten.
Uitgeverij Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Data & Infrastructuur
  • Natuur & maatschappij

Taxonomische lijst

  • kaakloze vissen (Agnatha)