Onderzoek & resultaten

INBOVEG

INBOVEG


De Vlaamse Vegetatiedatabank INBOVEG is een applicatie voor de invoer en het beheer van vegetatie-opnames.

INBOVEG ondersteunt twee soorten opnames: BioHab-opnames (protocol van Natura 2000-monitoring) en de klassieke relevés. De klassieke relevé kan op zichzelf staan, kan een element van een verzameling zijn of een element van een keten waarbij het verband wordt gebruikt om informatie te geven over de relatieve positie binnen een reeks.

>> Naar de applicatie

INBOVEG staat zowel voor het softwarepakket voor de invoer en het beheer van vegetatieopnamen, als voor de 'Vlaamse databank vegetatieopnamen'. Deze databank is opgenomen in de internationale “Global Index of Vegetation-Plot Databases” (GIVID). Sinds 2015 maakt INBOVEG ook deel uit van de “European Vegetation Archive” (EVA).

Iedereen kan, mits registratie, zowel eigen gegevens invoeren en beheren als open datagegevens exporteren. Voor het gebruik van INBOVEG bestaan een uitgebreide handleiding en een verklarende woordenlijst.

Als gast kan je INBOVEG verkennen zonder registratie.

INBO beoogt met INBOVEG het verzamelen en centraal opslaan van zoveel mogelijk vegetatiegegevens die momenteel versnipperd zitten over verschillende databanken en toepassingen. Hierdoor krijgen meer gebruikers toegang tot deze data door middel van een web-applicatie die zowel invoer als raadpleging toelaat.

Klassieke vegetatieopnames kunnen individueel of gegroepeerd via een gradiënt of tijdreeks worden gestockeerd. Daarenboven kunnen ook gegevens verzameld volgens andere standaarden, zoals de BIOHAB-methodologie of gegevens over de lokale staat van instandhouding (LSVI), ingevoerd en beheerd worden. INBOVEG voorziet hiervoor een speciaal opnametype. Bovendien kan de applicatie ook in het veld worden gebruikt (bij voldoende internetdekking).

Sinds 2015 is een ‘Embargo-systeem’ geïntegreerd waarbij de eigenaar van de data kan bepalen of de gegevens al dan niet (tijdelijk) ontoegankelijk zijn voor derden. Gebruik van niet-open data door derden kan enkel na expliciete toestemming van de eigenaar.

INBOVEG werkt met verschillende account-types (rollen). Afhankelijk van het doel wordt een bepaald account-type toegekend aan de persoon. Meer informatie vindt u hieronder. Elk niveau heeft meteen ook de mogelijkheden van de erboven vermelde rollen.

  • Guest: een Gast heeft geen account nodig en hoeft zich niet aan te melden. De mogelijkheden van de Gast geven nieuwe bezoekers de kans om te zien wat INBOVEG is en om af te wegen of het de moeite loont om een account aan te vragen. Een Gast kan recordings (opnames) bekijken en standaardlijsten bekijken en exporteren (beperkingen gelden).
  • Accountholder: een Accounthouder kan recordings zien en exporteren, en kan Resourcesets, Survey's en Analysesets zien en een Werkset bewerken.
  • Recorder: een Recorder kan recordings ingeven en zelf gemaakte recordings (als Creator) wijzigen en verwijderen. Een Recorder kan recordings toevoegen aan, en verwijderen uit AnalyseSets.
  • Researcher: een Researcher (Onderzoeker) kan Analysesets maken en zijn eigen sets (als Creator) wijzigen en wissen.
  • Survey Manager: een Survey manager kan Survey's maken en zelf gemaakte Survey's (als Creator) wijzigen en wissen.
  • Administrator (enkel INBO): de Administrator kan acties uitvoeren die anders alleen de Creator toekomen (bv. opnames wissen).

Voor meer informatie en het aanvragen van een account: mail naar Sophie Vermeersch.