Onderzoek & resultaten

Watervlakken

Watervlakken


 Watervlakken is een gegeorefereerd digitaal bestand van stilstaande oppervlaktewateren in Vlaanderen. Dit bestand met meer dan 88 700 polygonen geeft niet enkel hun precieze ligging en omtrek, maar biedt ook de mogelijkheid om bestaande en nieuwe informatie over bijna elk stilstaand water ondubbelzinnig te situeren en in onderling verband te brengen.

Publicaties

>> U kan de dataset Watervlakken - versie 1.1 raadplegen via Geopunt.