Terug naar natuurrapport

Ondersteunende Rapporten

Twee achtergrondrapporten (Opmaak tuinenkaart en ecosysteemdiensten in woonuitbreidingsgebieden) ondersteunen ook het Synthsesrapport. Het eerste rapport is een ondersteunend rapport voor verschillende technische rapporten en moet nog gepubliceerd worden. Het tweede rapport werd in opdracht van beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Wonen en Onroerend erfgoed geschreven.

Een derde achtergrondrapport werd opgemaakt door VITO in het kader van de Referentietaak Natuurrapport, ter ondersteuning van het NARA Technisch Rapport, hoofdstuk 4 Landgebruiksveranderingen waarderen in Vlaanderen.

Ontwikkeling van een afwegingskader ecosysteemdiensten voor onbebouwde woonuitbreidingsgebieden

Dit rapport werd in opdracht van beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Wonen en Onroerend erfgoed geschreven. Hier wordt de ecosysteemdiensten-benadering gebruikt om een afwegingskader te maken voor onbebouwde woonuitbreidingsgebieden.

Het rapport maakt geen deel uit van het technisch rapport, maar werd apart gepubliceerd.

Recreatiescenario's 2016

Dit rapport bevat de methode en resultaten voor de kartering en waardering van twee scenario’s van landgebruiksveranderingen, aan de hand van vijf ruimtelijk expliciete indicatoren. De scenario’s ‘bosuitbreiding’ en ‘erosiebestrijding’ werden gewaardeerd voor landschapsaantrekkelijkheid, bezoeken aan open groene ruimte, economische recreatiewaarde, groene ruimte en landbouwgebied per gemeente en afstand van de bevolking tot groene ruimte.

Het rapport maakt geen deel uit van NARA 2016, Technisch Rapport, maar werd apart gepubliceerd. De resultaten werden wel verwerkt in het Technisch Rapport, hoofdstuk 4 en in het NARA 2016 Syntheserapport.