Terug naar natuurrapport

Pioniersverhalen

Van grote natuurgebieden tot versnipperde natuurelementen in een stad of landbouwgebied, overal liggen er opportuniteiten om de biodiversiteit te verbeteren. Heel wat burgers dragen nu al bij aan een gezondere samenleving en het herstel van de biodiversiteit.

We laten enkele ‘pioniers’ aan het woord over hun zoektocht naar een duurzamer landgebruik. Uit de verhalen blijkt dat iedereen, waar ook in het landschap, een bijdrage kan leveren.

Hun verhalen kunnen een inspiratiebron zijn om zelf aan de slag te gaan of om nieuwe beleidspaden te ontwikkelen.

Voedselproductie

Landbouw en voedselproductie nemen het grootste deel van de open ruimte in. Het verduurzamen van de landbouw draagt bij aan het herstel van natuurlijke processen en functies en levert bijgevolg ook biodiversiteitswinst op. Verduurzaming gaat verder dan het aanleggen en beheren van kleine landschapselementen tussen intensief gebruikte akkers en weilanden. Deze pionier-boeren zorgen op een innovatieve manier voor een duurzame voedselproductie. Boer en biodiversiteit gaan erop vooruit, ook in de intensieve landbouw.

Tuinen

Ongeveer 9% van Vlaanderen bestaat uit tuinen. In plaats van alle tuinen als afzonderlijke eenheden te zien, kan men ze beschouwen als een tuinencomplex. Dit groene netwerk strekt zich uit van in de stad tot op het platte land. Het biedt veel mogelijkheden tot ecologisch herstel en kan een brede waaier aan ecosysteemdiensten leveren. Zo kunnen tuinen een rol spelen in het verbinden van natuur en de verplaatsing van dieren door het landschap. Een tuinencomplex in de stad bijvoorbeeld, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het milderen van het hitte-eiland effect.

Frank Van de Meutter en Rop Bosmans tonen aan dat een natuurlijke tuin heel wat biodiversiteitswinst kan opleveren.

Uit de verhalen van Valerie Dewaelheyns, Ine Timmerman en Greet Heylen blijkt dat tuinen ook heel wat maatschappelijke voordelen kunnen opleveren.