Contact

karen.wuyts@inbo.be 0474 84 74 37

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Karen Wuyts maakt deel uit het van het team Biotoopdiversiteit en is projectmanager van de Meetnetten Natuurlijk Milieu. De Meetnetten Natuurlijk Milieu hebben als doel de toestand en trend van milieudrukken in Natura 2000-habitattypes en regionaal belangrijke biotopen te monitoren op niveau van Vlaanderen. Hiervoor worden meetnetten uitgerold ism het Agentschap voor Natuur en Bos voor het opvolgen van de abiotiek in grondwater, oppervlaktewater, bodem, atmosfeer en inundatiewater. INBO coördineert het ontwerp, de implementatie en de rapportering van de Meetnetten Natuurlijk Milieu.

Binnen het projectteam Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied (MBAG) coördineert ze de voorbereiding voor de Meetnetten Natuurlijk Milieu. Daarnaast coördineert ze de rapportage in het kader van de ecosysteemmonitoring in de Europese NEC-richtlijn voor luchtverontreiniging. Ze is het INBO-aanspreekpunt voor de Meetnetten Natuurlijk Milieu, de rapportage voor de NEC-richtlijn en de PAS-effectmonitoring.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-3371-6828
Teams Biotoopdiversiteit