Natura-2000-Monitoring

BWK en Habitatkaart

  • Interactief op Geopunt > Lagen > Lagen toevoegen > Natuur en Milieu > Natuur en vink de kaartlagen ‘Natura2000 habitatkaart’ en ‘kaartlabels Natura 2000 habitat’ aan
  • Download (GIS-software vereist) op Geopunt  > zoek op ‘biologische waarderingskaart’, sorteer op datum en kies de recentste versie van de ‘Biologische waarderingskaart en Natura 2000 habitatkaart’ (heden 2020)
  • Kaarten per habitattype: zie regionale toestand van soorten en habitats

>> Gedetailleerde informatie over de Biologische Waarderingskaart

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}