Natura-2000-Monitoring

Monitoring soorten

Voordat de meetnetten voor de opvolging van de soorten bepaald werd, legden we vast welke vragen we willen beantwoorden.

Vogels worden al lange tijd op gestructureerde wijze gemonitord. Voor de habitatrichtlijnsoorten is een gestructureerde monitoring van recentere datum.

Vogels

Algemene broedvogels

Bijzondere broedvogels

Watervogels

Habitatrichtlijnsoorten

Een toepassing van de resultaten van deze monitoring is te vinden onder regionale toestand van soorten en habitats.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}