Natura 2000 - Regionale toestand van soorten en habitats

Natura 2000 - Regionale toestand van soorten en habitats

Elke 6 jaar rapporteren alle EU-lidstaten over de toestand en trends van de op hun grondgebied aanwezige habitats en soorten.

Ter voorbereiding van die rapportage analyseert het INBO de toestand in Vlaanderen. Het eerste toestandsrapport voor habitats en habitatrichtlijnsoorten dateert uit 2007, voor de vogels uit 2013.

De Natuurindicatoren geven een samenvattend overzicht van de huidige toestand voor het Vlaamse gewest:

Regionale toestand van habitats en soorten: rapporten voor Vlaanderen

Regionale toestand van habitats en soorten: rapporten voor andere Europese lidstaten

  • Habitats en habitatrichtlijnsoorten:
    • per biogeografische regio per lidstaat en op niveau van de gehele biogeografische regio binnen de EU: ontsloten op de website van Article 17.
      Vlaanderen ligt grotendeels in de Belgisch-Atlantische regio, samen met het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het deel van het Waalse gewest ten noorden van Samber en Maas. Enkel de gemeente Voeren ligt in de Belgisch-Continentale regio (samen met het deel van het Waalse gewest ten zuiden van Samber en Maas)
    • per lidstaat (bijvoorbeeld België) maakt de EMA een nationale samenvatting: op National summary dashboards - Habitats Directive – Art.17 (kies per indicator eerst linksboven de lidstaat)
  • Populatiestatus en trend per vogelsoort:

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}