Nieuwsbrief 052020

Monitoringsprotocollen voor soortenmeetnetten bijgewerkt

Via soortenmeetnetten volgen het INBO en Natuur en Bos in samenwerking met Natuurpunt Studie en vele vrijwilligers de toestand op van 65 prioritaire dier- en plantensoorten in Vlaanderen, waaronder boomkikker, rivierrombout, argusvlinder, zadelsprinkhaan en duingentiaan. Deze monitoring is bij uitstek een citizenscienceproject: het zijn immers vooral burgers die de tellingen uitvoeren. Het is belangrijk dat de tellingen op een gestandaardiseerde manier gebeuren. Zo beschikken we over betrouwbare informatie voor de onderbouwing van het Vlaamse natuurbeleid.

Een monitoringsprotocol beschrijft voor elke soort in detail de telmethode, de telperiode en de selectie van de te tellen locaties. Daarnaast verduidelijkt het hoe de telgegevens ingevoerd worden in het webportaal www.meetnetten.be of de meetnetten-app. Een eerste versie van de monitoringsprotocollen vormde de basis voor de opstart van de soortenmeetnetten in de periode 2016-2018. Op basis van de ervaringen op het terrein, voerden we sindsdien verschillende aanpassingen door. Zo was het bijvoorbeeld eerst de bedoeling om bruine eikenpage te monitoren via tellingen van de eitjes. Maar deze bleken zeer moeilijk te vinden, waardoor we overschakelden op een meer succesvolle gestandaardiseerde telling van de volwassen individuen.

De nieuwe versies van de monitoringsprotocollen (versie 2.0) bevatten alle aanpassingen sinds de opstart van de soortenmeetnetten en zijn beschikbaar op de INBO-website. De publicatie van de nieuwe versie van het monitoringsprotocol voor amfibieën volgt later dit jaar.

Toon Westra, Dirk Maes, Geert De Knijf, Wouter Van Landuyt, Koen Van Keer, Arno Thomaes, Koen Van Den Berge, Jeroen Speybroeck, Hannes Ledegen, Sam Van De Poel, Frederic Piesschaert, Marc Pollet

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}