Nieuwsbrief 052020

Kan recreatief gebruik gecombineerd worden met ecoducten?

Het INBO bevroeg tien experten en twee belanghebbenden die betrokken waren bij de realisatie, het beheer of de monitoring van minimaal één ecoduct, over hoe zij staan tegenover eco-recreaducten. Dat zijn ecoducten waarbij fietsers, wandelaars of ruiters een deel van de brug kunnen gebruiken.

Volgens de meerderheid van de deelnemers kan een eco-recreaduct een valabel multifunctioneel alternatief voor ecoducten zijn wanneer aan bepaalde randvoorwaarden voldaan wordt. Het combineren van recreatie met ecologische ontsnippering is geen doel op zich.

Factoren waarmee rekening gehouden moet worden zijn:

  • de verstoringsgevoeligheid van de doelsoorten
  • de omgevingscontext
  • het risico op verstoring door de toegelaten recreatie
  • het maatschappelijk draagvlak
  • de inrichting
  • het beheer en de handhaving
  • de monitoring van het ecologische en recreatieve gebruik

Vlaanderen behoort tot de meest versnipperde regio’s van Europa. Verstedelijking en de daarbij horende uitbouw van verkeersinfrastructuur leidden onder andere tot het verlies van natuurgebieden, het doorsnijden van leefgebied van soorten, het vormen van ecologische barrières en een verhoogd risico op wildaanrijdingen. Als antwoord hierop stippelt het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (nog niet gepubliceerd) de visie en strategie voor ontsnippering uit, waarin naast (gewone) ecoducten ook eco-recreaducten overwogen worden.

Michael Leone, Saskia Wanner

Meer lezen? M. Leone, S. Wanner & F. Turkelboom (2020). Perceptie-onderzoek rond randvoorwaarden bij recreatief medegebruik op ecoducten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (19). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.17941801

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}