Nieuwsbrief 052020

Visbestand Sigmagebied lijkt de goede weg op te gaan

Na een nulmeting in 2009 maakte het INBO vorig jaar opnieuw een stand van zaken op van het visbestand in het Sigmagebied. De resultaten:

  • In Wijmeers is de soortendiversiteit sinds de heraanleg van de vijvers niet veel veranderd.  In de Sompelbeek zitten vooral exoten zoals giebel en blauwbandgrondel.
  • In het wetland Kalkense Meersen zit het visbestand in de lift. De vistrap werkt: er zit bot (trekvis) en brakwatergrondel (estuariene soort) in de Driessesloot. De vissen hebben hun weg gevonden van de Zeeschelde naar de waterlopen.
  • In het Zennegat nabij Mechelen stroomt elke dag water in en uit het gebied op het ritme van het getij. De waterstand verandert dus continu en dat heeft natuurlijk een effect op het leefgebied van de vissen. De grachten die de verschillende vijvers verbinden garanderen wel continu voldoende water. We vingen er (trek)vissen zoals de spiering en estuariene soorten zoals brakwatergrondel.
  • Behalve enkele invasieve blauwbandgrondels vingen we geen vis in twee recent heringerichte vijvers in de vallei van de Grote Nete. Dit is niet verwonderlijk omdat de vijvers de voorbije twee zomers volledig uitdroogden.
  • In de gracht in het wetland Weijmeerbroek vingen we enkel pioniersoorten (bv. stekelbaarzen) en exoten (zonnebaars en blauwbandgrondel). De waterkwaliteit in deze gracht is nu goed, maar de waterloop is slecht bereikbaar voor vissen.

De nieuw aangelegde habitats in het Sigmagebied zijn nog in volle ontwikkeling en het gaat nog een tijdje duren voor er meer diversificatie komt. Maar het lijkt wel de goede weg op te gaan. Na inrichting zal het zomerpeil in de Grote Nete aanzienlijk stijgen, waardoor de vijvers niet meer zullen droogvallen. Zeer frequente overstromingen in de nieuwe situatie zullen zorgen voor vis.

Jan Breine, Wim Mertens

Meer lezen? L. Galle, J. Breine, I. Lambeens, Y. Maes, T. Terrie, G. Van Thuyne en W. Mertens(2020). Visbestandopnames in Sigmagebieden (2019): Meting situatie na een en drie jaar in het kader van de vismonitoring van het Sigmaplan. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (9). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

(nvdr. Alle besproken gebieden liggen buiten de invloedssfeer van de (Boven)Schelderamp.)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}