Terug naar overzicht

Biodiversiteitsmonitoring agro-ecologische percelen Zuid-Hageland (EVINBO)

(foto Jeroen Mentens - Vildaphoto)
(foto Jeroen Mentens - Vildaphoto)

Details

Binnen het PDPO-project 'Agro-ecologische granen voor brood, bier, biodiversiteit en bodem' begeleiden het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant landbouwers in de agro-ecologische teelt van granen. Het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) geeft uitvoering aan de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU.

Er is al teelttechnische monitoring. Het INBO werd uitgenodigd om daar biodiversiteitsmonitoring aan toe te voegen. We zullen die monitoring samen met de landbouwers opzetten. Dit project verrijkt het MBAG-project (Monitoring Biodiversiteit Agrarisch Gebied), waar we biodiversiteitsgegevens met landbouwers delen en bespreken, en zoeken naar samenwerking.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/05/2024 - 01/09/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Landbouw

Tags

  • landbouw
  • monitoring