Terug naar overzicht

Ecologische advisering en monitoring kustbroedvogels Zeebrugge-Heist (EVINBO)

Details

Het Vogelrichtlijngebied ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ ligt nagenoeg volledig in de voorhaven van Zeebrugge. Voor de uitbouw van de voorhaven is het van essentieel belang dat de instandhoudingsdoelstellingen voor dit vogelrichtlijngebied behaald worden. Het is daarom van belang is om de evolutie van dit zeer dynamisch gebied wetenschappelijk op te volgen zodat tijdig bijgestuurd kan worden.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/03/2023 - 01/03/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Water

Tags

  • Natura2000
  • IHD
  • sternen
  • Zeebrugge