Terug naar overzicht

IRISCC (EVINBO)

De inslag, Brasschaat (foto INBO)
De inslag, Brasschaat (foto INBO)

Details

Het project wil het effect nagaan van een combinatie van langzaam voortschrijdende processen op het functioneren van menselijke systemen en natuurlijke ecosystemen. Het gaat hier bijvoorbeeld over processen zoals klimaatwijziging, extreme weersomstandigheden en de daaraan gekoppelde risico’s zoals toename van water- en luchtverontreiniging.
INBO neemt aan dit project deel door de eLTER onderzoekssite van De Inslag in Brasschaat hiervoor open te stellen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/04/2024 - 01/10/2029

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Klimaat
  • Data & Infrastructuur

Tags

  • klimaatverandering
  • klimaat