Terug naar overzicht

Pilootproject Meetnet Agrarische Soorten (MAS): broedvogels en zoogdieren (EVINBO)

Details

Dit pilootproject wil de bestaande monitoring van vogels en haas in het agrarisch gebied versterken. Zo kunnen we betere en meer gedetailleerde trendgegevens bekomen, en inzicht verkrijgen in de effectiviteit van genomen en geplande maatregelen.
We leggen de klemtoon op beheer- of effectmonitoring in een beperkt aantal belangrijke gebieden, met als doel de haalbaarheid en opschaalbaarheid van deze monitoring in te schatten. Zo krijgen we meer inzicht in de effectiviteit van de geleverde inspanningen, zoals beheerovereenkomsten, soort(en)beschermingsprogramma’s, conditionaliteiten, (pre-)ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelen, niet-productieve investeringen via het Vlaams Investeringsfonds,…
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2022 - 31/07/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

 • Landbouw

Tags

 • beheermonitoring
 • beheermaatregelen
 • landbouw
 • haas
 • beheer
 • monitoring
 • vogels
 • vogel
 • beheer
 • monitoring