Terug naar overzicht

Seabirds@risk. Gevoeligheidskartering voor antropogene verstoring van zeevogels op zee

De belangrijkste bronnen van antropogene verstoring van zeevogels op de Noordzee zijn offshore windparken, scheepvaart, visserij, recreatie en zandwinning. Het voorzorgsprincipe in acht genomen is het belangrijk dat er op zee niet enkel voor menselijke activiteiten maar ook voor vogels ruimte wordt gereserveerd, in de vorm van een gebied waar zeevogels ongestoord kunnen rusten en foerageren. De in dit rapport voorgestelde zoekzone voor afbakening van zo’n marien reservaat ter hoogte van de Vlaamse Banken bevindt zich volledig buiten belangrijke scheepvaartroutes en offshore windpark-concessiegebieden, en tegelijk integraal binnen Habitatrichtlijngebied.

Details

Aantal pagina's 46
Type Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@misc{b77197ca-ee0a-4197-90d3-cb585179876c,
title = "Seabirds@risk",
abstract = "De belangrijkste bronnen van antropogene verstoring van zeevogels op de Noordzee zijn offshore windparken, scheepvaart, visserij, recreatie en zandwinning. Het voorzorgsprincipe in acht genomen is het belangrijk dat er op zee niet enkel voor menselijke activiteiten maar ook voor vogels ruimte wordt gereserveerd, in de vorm van een gebied waar zeevogels ongestoord kunnen rusten en foerageren. De in dit rapport voorgestelde zoekzone voor afbakening van zo’n marien reservaat ter hoogte van de Vlaamse Banken bevindt zich volledig buiten belangrijke scheepvaartroutes en offshore windpark-concessiegebieden, en tegelijk integraal binnen Habitatrichtlijngebied.",
author = "Nicolas Vanermen and Wouter Courtens and Marc Van De Walle and Hilbran Verstraete and Eric Stienen",
year = "2023",
month = jan,
day = "01",
doi = "https://doi.org/10.21436/inbor.100121378",
language = "Nederlands",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "België,
type = "Other"
}