Roofdiernieuws 29

Fact finding studie wolven

In opdracht van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BIJ12 en de 12 provincies van Nederland werkte het INBO samen met het Wageningen Environmental Research (WENR) en het Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) aan een fact finding studie over de wolf. Via literatuuronderzoek beantwoorden we een 12-tal hoofdvragen en tientallen nevenvragen over wolven in Nederland. Het uitgebreide rapport dat hieruit voortvloeide kan dienen als een algemeen referentiewerk voor steeds weer terugkerende vragen rond beheer van wolven in Nederland en België.

Het rapport werd in september 2021 gepubliceerd. Hoewel de vragen die leven rond het beheer van wolven in Nederland en in Vlaanderen voor het grootste deel dezelfde of zeer vergelijkbaar zijn, kreeg dit rapport maar weinig aandacht in Vlaanderen. We verwijzen dan ook graag nog eens naar deze publicatie voor eenieder die vragen heeft of interesse heeft in de situatie van de wolf in de Lage landen en de mogelijke bezorgdheden en problematieken die daarmee gepaard gaan.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}