Roofdiernieuws 33

Samenvatting en kaarten wolvenmonitoringsjaar 2022-2023 (1 mei 2022-30 april 2023)

Met het afsluiten van het wolvenmonitoringsjaar, op 30 april, geven we hier een samenvattend overzicht van alle formele wolvendata van het recentste monitoringsjaar, conform de internationale rapporteringsstandaarden.

Eén territorium, tien welpen

In het monitoringsjaar 2022-2023 was er één wolventerritorium in Vlaanderen bezet door de wolven GW1479f en GW979m die zich er voor de derde keer hebben voortgeplant. In Roofdiernieuws 32 gaven we al een volledig overzicht van genetische staalnames van de tien welpen geboren in 2022.

Wolfterritoria in Vlaanderen

Drie zwervers, waaronder twee uit de roedel Hechtel-Eksel

Bij de drie zwervers die we in het monitoringsjaar 22-23 konden vaststellen in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen bevonden zich twee wolven uit de roedel Hechtel-Eksel:  GW2807m (geboren in 2021), en een welp uit het nest van 2022 (GW3449f).

In Roofdiernieuws 32 brachten we al verslag van de zwerftocht van GW2807m door België en Nederland. Intussen heeft hij zijn zwerftocht verder gezet door Duitsland, en werd hij het laatst bemonsterd op 24 juni nabij het Holtorfer Moor in Nedersaksen.   Ook over zwerver GW3150m brachten we al verslag uit in de vorige editie van Roofdiernieuws.

Bevestigde waarnemingen

Voorkomen van wolf

Alle kaarten van de voorbije monitoringsjaren zijn steeds raadpleegbaar via de website van Natuur en Bos.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}