Studiedag Biodiversiteitsonderzoek op het snijvlak van beleid en maatschappij

Inleiding

De stikstofcrisis, overstromings- en droogteproblemen, wildschade, de terugkeer van de wolf, de invulling van de Europese Natuurherstelwet en de Green Deal… het zijn slechts enkele thema’s die heel wat discussie losweken in onze samenleving. Ze confronteren onderzoekers met het feit dat natuurkennis niet kan worden losgekoppeld van ethische, politieke en maatschappelijke debatten.  

Welke rol kunnen, moeten en mogen kennisinstellingen en onderzoekers opnemen in vraagstukken die gaan over de plaats van natuur in onze samenleving? Hoe kan biodiversiteitsonderzoek (beter) bijdragen aan beleid én samenleving? Kunnen wetenschap en activisme samengaan om dringende kwesties als de biodiversiteitscrisis aan te pakken? 

Tijdens een inspirerende studiedag gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Betrokkenen uit wetenschappelijke, beleids- en maatschappelijke kringen stellen samen hun conclusies voor. 

Kom luisteren naar de lezingen en debatteer mee! De netwerkmomenten tijdens de pauzes, lunch en receptie bieden u uitgebreid de kans om vragen te stellen en informatie uit te wisselen met onderzoekers, beleidsmakers en professionals. Stelt u graag zelf uw onderzoek voor? Schrijf u dan in voor onze postersessies. Welkom!

Praktisch

Vragen? 

Banner

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}