Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onbetaald verlof (12 maanden) Onbetaald verlof

Onbetaald verlof (12 maanden)

Heb je nood aan extra verlof naast je jaarlijkse vakantiedagen? Of wil je graag ergens anders aan de slag met een terugkeeroptie? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid maximaal 12 maanden onbetaald verlof nemen. Dit verlof is een recht en hoef je niet te motiveren.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je zit niet in een proef- of inwerkperiode van je huidige functie. De langdurige afwezigheid van dit verlof gaat niet samen met de intensieve begeleiding die aan een proeftijd gekoppeld is.
 • Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst? Dan moet je 2 jaar ononderbroken in dienst zijn bij de diensten van de Vlaamse overheid. Dit is een recht. Als die periode onderbroken is, dan is dit verlof een gunst.

Duur

 • Je kunt maximaal 12 maanden onbetaald verlof nemen.
 • Je kunt dit verlof enkel met een volle maand of een veelvoud daarvan opnemen.
 • Nam je in het verleden al onbetaald verlof met volle maanden op? Dan worden die in mindering gebracht van dit contingent. Dit geldt zowel voor de volle maanden onbetaald verlof als recht, als voor het onbetaald verlof dat je ooit als gunst hebt opgenomen.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan.
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Houd wel rekening met de aanvraagtermijn.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Goed om te weten: ben je contractueel, dan hangt het terugkeerrecht na het verlof af van wat je contract bepaalt. Ben je statutair, dan heb je een terugkeerrecht naar:

 • de functie die je voordien uitoefende, als het verlof 6 maanden of minder duurt.
 • naar je entiteit, als het verlof langer dan 6 maanden duurt.

Gevolgen van opname

 • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
 • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator(opent in nieuw venster).
Opgelet
 • Ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.
 • Dit verlof heeft geen impact op de overdracht van je vakantiedagen.

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Opgelet: neem je als statutair personeelslid dit verlof voor een statutaire proeftijd bij een andere overheid en werd je na afloop benoemd? Dan staat deze benoeming gelijk met een automatisch ontslag bij de Vlaamse overheid. Je brengt het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) hiervan op de hoogte.

Hoe aanvragen?

Onbetaald verlof (in maanden) aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Onbetaald verlof (in maanden) wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).