Voor wie?

Je hebt recht op een pensioen van het werknemersstelsel op voorwaarde dat je als werknemer hebt gewerkt of recht hebt op een gelijkstelling.

Lees meer op de webpagina van Federale Pensioendienst over de rechthebbenden ((opent in nieuw venster)).

Wanneer op pensioen?

Je moet aan een leeftijdsvoorwaarde voldoen. De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar maar wordt vanaf 1 februari 2025 opgetrokken naar 66 jaar en vanaf 1 februari 2030 naar 67 jaar.

De Federale Pensioendienst kent je automatisch een pensioen toe vanaf de eerste dag van de maand volgend op je verjaardag.

Je arbeidsovereenkomst neemt niet automatisch een einde. Een opzegging van je arbeidsovereenkomst is noodzakelijk. Je kunt hiervoor een overeenkomst in onderling overleg met je werkgever afsluiten.

Lees meer op de webpagina van het Juridisch Kenniscentrum over de historiek en evolutie van de pensioenwetgeving ((opent in nieuw venster)).

Vervroegd pensioen

Je kunt vervroegd op pensioen als je voldoet aan een bepaalde minimumleeftijd en een bepaalde loopbaanvoorwaarde of als je terugkijkt op een lange loopbaan. Je moet tijdig vervroegd pensioen aanvragen.

Om het pensioen effectief te laten ingaan is ook een opzegging van je arbeidsovereenkomst noodzakelijk. Je kunt hiervoor een overeenkomst in onderling overleg met je werkgever afsluiten.

Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst over vervroegd pensioen ((opent in nieuw venster)).

Berekening pensioenbedrag

Het bedrag van je pensioen wordt berekend op basis van:

 • je loopbaan
 • je leeftijd
 • je gezinssituatie
 • de vrijwillige bijdragen
 • bepaalde periode van inactiviteit

Het jaarlijkse pensioenbedrag is, in het algemeen, de som van de bijdragen berekend per jaar. Hoe langer je loopbaan en hoe hoger je salaris, hoe hoger je pensioensalaris zal zijn. Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst over de pensioenberekening ((opent in nieuw venster)).

  Goed om weten: Wil je graag vooraf weten hoeveel pensioen je gaat krijgen?

  Niet opgenomen verlofdagen

  Je bent verplicht om je jaarlijkse vakantie (lopend en opgespaard) ten laatste voor je pensionering op te nemen.

  Uitzondering: de niet opgenomen verlofdagen worden enkel uitbetaald als je je jaarlijks verlof niet kon opnemen voorafgaand aan de pensionering door ziekte of ongeval.

  Overlevingspensioen

  Na het overlijden van een contractueel personeelslid, kan de langstlevende echtgeno(o)t(e) onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een overlevingspensioen. De langstlevende echtgeno(o)t(e) dient hiervoor een aanvraag voor een overlevingspensioen in bij de Federale Pensioendienst.

  Lees op de webpagina van Federale Pensioendienst over het overlevingspensioen ((opent in nieuw venster)) hoe je dit doet.

  Uitbetaling pensioen

  De Federale Pensioendienst betaalt je pensioenuitkering. Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst over de betalingskalender, betalingswijze, …

  Goed om weten: moet je om administratieve redenen uitzonderlijk lang wachten op de uitbetaling van je 1ste pensioenuitkering? Dan kun je per maand dat de uitbetaling op zich laat wachten een voorschot van 1.000 euro lenen bij de vzw Sociale Dienst. Dit geldt zowel voor rust- als overlevingspensioenen. Contacteer hiervoor een maatschappelijk assistent ((opent in nieuw venster)). Klanten van de vzw Sociale Dienst ((opent in nieuw venster)) worden in alle vertrouwen verder geholpen.

  Hoe pensioen aanvragen?

  Pensioen aanvragen op wettelijke pensioenleeftijd: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • Stap 1

   Je moet geen pensioenaanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst als je met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd. Een opzegging van je arbeidsovereenkomst is wel noodzakelijk. Je kunt hiervoor een overeenkomst in onderling overleg met je werkgever afsluiten. Je geeft in de brief aan dat je met pensioen wilt gaan.

   De modelbrieven voor opzegging van je arbeidsovereenkomst of beëindiging in onderling akkoord vind je op de webpagina over ontslag.

  • Stap 2

   Na ontvangst van de brief over de opzegging van je arbeidsovereenkomst bezorgt je werkgever die brief of overeenkomst aan het DCPA.

  • Stap 3

   Het DCPA bezorgt je een brief met alle informatie en formaliteiten. Je dossierbehandelaar zal je begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

  Hoe vervroegd pensioen aanvragen?

  Vervroegd pensioen aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • Stap 1

   Je vraagt ten vroegste 1 jaar voor de gekozen ingangsdatum je vervroegd pensioen aan bij de Federale Pensioendienst.

   Lees op de webpagina van de Federale Pensioendienst ((opent in nieuw venster)) hoe je dit doet.

  • Stap 2

   De Federale Pensioendienst zorgt voor de verdere afhandeling van je aanvraag. Zij zullen je op de hoogte brengen of je voldoet aan de leeftijds- en loopbaanduurvoorwaarden. Als je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je een brief van de Federale Pensioendienst met de ingangsdatum van je vervroegd pensioen.

   Je bezorgt een kopie van deze brief aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur het kopie dan per post naar het DCPA. Je dossierbehandelaar zal je verder begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

   Een opzegging van je arbeidsovereenkomst is ook noodzakelijk. Je kunt hiervoor een overeenkomst in onderling overleg met je werkgever afsluiten. Je geeft in de brief aan dat je met vervroegd pensioen wilt gaan.

   De modelbrieven voor opzegging van je arbeidsovereenkomst of beëindiging in onderling akkoord vind je op de webpagina over ontslag.

  • Stap 3

   Je brengt je leidend ambtenaar op de hoogte van je vervroegde pensionering.

  • Stap 4

   Het DCPA bezorgt je een brief met alle informatie en formaliteiten. Je dossierbehandelaar zal je begeleiden bij de verdere administratieve formaliteiten.