Voorwaarden

Of voor uw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding (opent in nieuw venster). Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw. Voor andere werken aan en rond de woning (opent in nieuw venster) kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

Noodmaatregelen coronavirus

Op 20 maart 2020 is een Nooddecreet in werking getreden (opent in nieuw venster). De Vlaamse overheid kan nu tijdelijke maatregelen invoeren om enerzijds de behandeling van noodzakelijke omgevingsvergunningen te versnellen en anderzijds beslissingstermijnen en openbare onderzoeken op te schorten:

  • Zo kunnen bv. tijdelijke ziekenhuizen gebouwd worden zonder vergunning of meldingsplicht voor een periode van 120 dagen vanaf 20 maart.
  • Voor vergunningsaanvragen tot en met 24 april 2020 krijgen gemeenten meer tijd om over die vergunning te beslissen. Vanaf 25 april 2020 kunnen openbare onderzoeken opnieuw starten.

Procedure

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (opent in nieuw venster). Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken.

Vergunningen voor werken in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

Wetgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Veelgestelde vragen

Contact

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.