Nieuwsbrief December 2023

Advies in de kijker: de ecologische impact van aquathermie in bevaarbare waterlopen

Waterloopbeheerders krijgen steeds vaker projectaanvragen over aquathermie. Dat is het betrekken van thermische energie uit oppervlaktewater. Oppervlaktewater wordt hierbij gebruikt voor verwarmen of koelen. Na gebruik wordt het opgewarmde of afgekoelde water opnieuw geloosd in de waterloop. 

De Vlaamse Waterweg nv vroeg het INBO wat de mogelijke ecologische impact van aquathermie kan zijn. Het INBO bundelde de huidige kennis in een advies. 

We stellen voor om geen aquathermie-projecten te vergunnen waar beekprik, rivierdonderpad, kleine modderkruiper of de Europees beschermde habitat 3260 (ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties) voorkomen of als doel vooropgesteld zijn. Het INBO stelt ook voor aquathermie te beperken op de hoofdmigratieroutes voor vissen, en daar waar grote modderkruiper, serpeling, kopvoorn, kwabaal, fint, rivierprik, zeeprik en zalm voorkomen of als doel zijn gesteld.

Lode De Beck

>> Lees het integrale advies

Beeld boven: Shutterstock

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}