Nieuwsbrief December 2023

Help! Watercrassula, wat nu?

Watercrassula is een invasieve uitheemse waterplant die al in veel gebieden voor problemen zorgt. De soort kan in zeer korte tijd allerlei wateren en hun oevers domineren en de oorspronkelijke vegetatie verdringen. Het INBO volgt de situatie in Vlaanderen op de voet op en voert al meer dan 10 jaar onderzoek uit op deze soort. Dat leidde tot een uitgebreide leidraad en talloze adviezen. We bundelden onze kennis nu in een handige Beslishulp.

Eerst gaan we kort in op de herkenning, verspreiding en kenmerken van de soort. We leggen uit hoe je de kolonisatiekans van watercrassula op een locatie kan inschatten. In een beslisboom ziet de beheerder welke maatregelen voor zijn specifieke situatie het meest geschikt zijn. Een minutieus en makkelijk te volgen stappenplan verduidelijkt de verschillende maatregelen. Hierbij besteden we zeer veel aandacht aan bioveiligheid. Een combinatie van bestrijding, bioveiligheid en systeemherstel zorgen voor de beste resultaten.

Download de brochure en de affiche op de website van het INBO of Ecopedia. Je vindt er ook een affiche waarmee je als beheerder bezoekers kan wijzen op de aanwezigheid van watercrassula en de gevolgen daarvan.

Jo Packet, Kevin Scheers, Luc Denys

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}